банер

Екип

Нашия екип

Четири отдела:
Отдел за научноизследователска и развойна дейност
Отдел Международен бизнес
Отдел „Вътрешен бизнес“.
Отдел Общо управление
Един технически експертен екип
Поради силната способност за анализ на крайни елементи, този екип може да разработи и валидира всяка спецификация, за да гарантира качество на продукта.

екип